Aktuální informace

NABÍDKA KROUŽKŮ 2022/2023

Letošní nabídka kroužků je tady! Nahlédněte do přílohy a vybírejte z široké nabídky zahrnující výtvarné, tvořivé, přírodovědné, hudební, pohybové i čtenářské kroužky. Přihlášku naleznete taktéž v příloze a vytištěná je k dostání spolu s nabídkou ve školní družině. Přihlášky odevzdávejte výhradně u vychovatelek ve školní družině a to od pondělí 19. 9. 2022. Pro každý kroužek, o který máte zájem, je potřeba vyplnit přihlášku zvlášť. Těší se na vás tým vychovatelek Gabča, Mirka, Peťka a Barča

ZÁPISY DĚTÍ DO ŠD 2022/2023

Poplatek za školní družinu ve šk. roce 2022/2023 činí měsíčně 130,- Kč (v ceně je zahrnut i pitný režim)   1. Poplatek za ŠD na září + říjen činí 260,- Kč, je nutné uhradit v hotovosti, při zápisu dítěte do školní družiny.   2. Dítě lze přihlásit do ŠD: v pondělí 29. 8. 2022 - od 8h - 17h      v úterý 30. 8. 2022 - od 8h - 17h     3. Družina musí být zaplacena na další měsíce: listopad - leden = 390,- Kč platba do 31. 10. 2022 únor - červen = 650,- Kč  platba do 31. 01. 2023 4. Doplatek za ŠD proveďte v uvedených termínech nebo můžete platbu provést ihned na celý školní rok (1040,- Kč) na účet školy: 172 159 3349/0800. Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte (dostanete při zápisu ve ŠD). Do poznámek uveďte vždy jméno dítěte a třídu.    Pokud nebude poplatek za školní družinu v termínu uhrazen, bude moci na základě této skutečnosti ředitelka školy (dle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání) rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Aktuální fotky

Školní aktuality

NABÍDKA KROUŽKŮ 2022/2023

NABÍDKA KROUŽKŮ 2022/2023

Letošní nabídka kroužků je tady! Nahlédněte do přílohy a vybírejte z široké nabídky zahrnující výtvarné, tvořivé, přírodovědné, hudební, pohybové i…

Více
ZÁPISY DĚTÍ DO ŠD  2022/2023

ZÁPISY DĚTÍ DO ŠD 2022/2023

Poplatek za školní družinu ve šk. roce 2022/2023 činí měsíčně 130,- Kč (v ceně je zahrnut i pitný režim)   1. Poplatek za ŠD na září + říjen činí 260…

Více
Stanovení výše úplaty ve ŠD

Stanovení výše úplaty ve ŠD

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro šk. rok 2022/2023   Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním…

Více
Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Vážení rodiče, pokud chcete, aby se Vaše dítě od 1. 9. 2022 stravovalo ve školní jídelně, je zapotřebí                                        se…

Více
Nákup pomůcek do INF

Nákup pomůcek do INF

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy díky Národnímu plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na digitalizaci, a to na dva účely:…

Více
Hurá na prázdniny

Hurá na prázdniny

Minulý týden se v naší škole i konala akce „Hurá na prázdniny“. Děti měly nachystané různé vystoupení, které předváděli rodičům a ostatním dětem.…

Více
Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s deváťáky

Dne 27.června se uskutečnilo slavnostní rozloučení devátých ročníků s učiteli a asistenty pedagogů. Setkání se účastnil i bývalý pan ředitel Bohumil…

Více
Návštěva OKAP Brno

Návštěva OKAP Brno

Žáci 8.B s podporou SŠTaS a projektu OKAP dne 26.5.2022 v rámci kariérového poradenství navštívili Gallery ZETOR, Brněnský Labyrint na Zelném trhu,…

Více

Děkujeme našim partnerům