MŠ U Modrého slona a MŠ Žižkova

Dne 1. 1. 2016 vznikl z rozhodnutí karvinského zastupitelstva subjekt ZŠ a MŠ Mendelova.Součástí Mendelky jsou tedy i dvě mateřské školy: 

MŠ U Modrého slona, Karviná – Hranice, Slovenská 2872                      

Tel. 596312153, e-mail: msslovenska@volny.cz, http://www.ms-modry-slon.cz/

Školní vzdělávací program „Modrý slon“ je přizpůsoben podmínkám a možnostem školky. Je doplněn výukou anglického jazyka, podpůrným ozdravným programem (celoroční plavání, hra na zobcovou flétnu, cvičení v tělocvičně MŠ, otužování vodou a vzduchem, pobytem v infrasauně MŠ, pobytem venku, výlety do přírody), integrací dětí se zdravotním postižením s přítomností asistentů pedagoga, programem k rozvoji komunikačních schopností dětí (logopedickou prevencí). Součástí mateřské školy je školní jídelna, která nabízí pestrou a zdravou stravu. Kreativitu mohou děti rozvíjet také v keramické dílně. V MŠ pracuje sdružení rodičů, které připravuje ve spolupráci se školou akce pro rodiče s dětmi (drakiáda na Hrádku, dopravní hřiště, Dýňobraní, Čertovské zpívánky, zimní olympiáda na horách apod.). Vzdělávání v mateřské škole je zajištěno kvalifikovanými pedagogy – profesionály ve svém oboru. 

MŠ Žižkova, Karviná – Hranice, Divišova 2806/2

Tel. 596 364 718, e-mail: zizkovams@seznam.cz, http://www.skolkazizkova.cz/

 

Motto školy:  „Má-li něco býti v mysli, musí nám to projít smysly“.

Protože si stejně jako J. A. Komenský myslíme, že „na dobrém začátku všechno záleží,“ je náš ŠVP zaměřen na podporu zdraví a zdravého životního stylu, k němuž směřují naše školní i třídní aktivity. ŠVP obsahuje tyto hlavní činnosti směřující ke vzdělávání: adaptační program, respirační program s prvky muzikoterapie (pobyty v solné jeskyni), logopedická péče, seznamování s anglickým jazykem (kroužek angličtiny), cvičení s prvky dětské jógy, seznamování s počítačem, grafomotorika pro nejmenší, prvotní kontakt s flétnou, netradiční výtvarné dílničky, tvořivě dramatické činnosti, hudebně-pohybové činnosti, škola v přírodě, předplavecký výcvik předškoláků, lyžařský výcvik předškoláků. Pozornost věnujeme také předmatematické gramotnosti (základy matematiky Hejného), předčtenářské gramotnosti dětí (čtení rodičů v MŠ před spánkem). Ve spolupráci s OPF Opava každoročně pořádáme setkání dětí s příslušníky jiných národností (Indie, Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Rumunska), v Lázních Darkov navštěvujeme pacienty s Alzheimerovou nemocí, pravidelně se zapojujeme do charitativních činností…

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies