Aktuální informace

Zvláštní zápis do ZŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Návštěva ze Slovenska

Ve dnech 5. a 6.května jsme přivítali na Mendelce tým kolegů ze slovenské neziskové organizace Indícia Zuzanu Švecovou (vysokoškolskou pedagožku PF UMB Banská Bystrica), Barboru Drinkovou (učitelku 1.stupně ZŠ a průvodkyni slovenským televizním vysíláním pro školy - RTVS ) a Tibora Hujdiče (propagátora čtení dětí a dětem na Slovensku) Kolegové se přijeli k nám do školy inspirovat, jak rozvíjíme u žáků čtenářské dovednosti, zajímalo je, co se našim učitelům ve výuce osvědčilo a jak se odvíjelo porozumění, jak podporovat u dětí zájem o knihy, radost ze čtení a taky rozvoj kritického myšlení při práci s texty v různých oborech. Získané inspirace z naší praxe a i z praxe dalších škol chtějí kolegové na Slovensku využít pro inovace ve výuce slovenského jazyka. Návštěvu provázelo vedení školy a členky školního čtenářského týmu Kateřina Morcinková, Jelena Sznapková, Ingrid Petriková, Pavla Trojáková, Beáta Pukowiecová, Šárka Hanusková, Lenka Juščíková, Renáta Niemczyková, které také otevřely své hodiny zaměřené na rozvoj čtenářství. Po hodině vedly společně učitelky rozhovor o lekci a nad pracemi žáků. Kolegové ze Slovenska mohli naslouchat, jak o čtenářských lekcích přemýšlíme, jak je plánujeme a vyhodnocujeme, zároveň svými hloubavými otázkami přispívali k inspirativnímu dialogu o čtení a psaní ve škole. Odpoledne jsme společně sdíleli, kudy vedla a vede naše cesta rozvojem čtenářství a užili si jedinečný zážitek při poslechu četby z dětské knihy, kterým nás obohatil  Tibor „Mrkvička“ Hujdič. Co kolegové ze Slovenska na Mendelce oceňovali? Kulturu, která ve škole umožňuje spolupráci a společné učení učitelů, způsoby, jak pokročile učitelé na Mendelce přemýšlejí a hovoří o učení dětí, jak a k čemu konkrétnímu si vzájemně podávají zpětnou vazbu při rozboru lekce. Oceňovali profesionalitu, s jakou děláme svou učitelskou práci. :-)

Aktuální fotky

Školní aktuality

Provoz školy od 25.ledna

Provoz školy od 25.ledna

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky…

Více
Změna v distanční výuce

Změna v distanční výuce

Vážení rodiče, stojíme na prahu nového roku 2021, který se nejeví epidemiologicky vůbec příznivě. Na vaše děti, naše žáky jsou již několik měsíců…

Více
Zajišťujeme péči o děti

Zajišťujeme péči o děti

Rozhodnutím hejtmana MSK je naše škola určenou školou k zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí

Více
Výuka od 4. ledna 2021

Výuka od 4. ledna 2021

Prezenčně jen žáci 1. a 2. tříd. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Více
Volby do školské rady

Volby do školské rady

Volební období stávající školské rady končí, proto je nutné do nové školské rady zvolit zástupce zákonných zástupců žáků a zástupce pedagogů školy.…

Více
Organizace výuky od 30.11. 2020

Organizace výuky od 30.11. 2020

Jak bude probíhat výuka od pondělí? Kteří žáci se vrátí do školy a kteří se budou dále vzdělávat distančně? 

Více
Čtvrtletní hodnocení

Čtvrtletní hodnocení

Vážení rodiče, školní rok se posunul ke svému 1.čtvrtletí. Za běžných okolností bychom se spolu potkali ve škole na třídních schůzkách nebo…

Více

Děkujeme našim partnerům