Aktuální informace

Zvláštní zápis do ZŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Návštěva ze Slovenska

Ve dnech 5. a 6.května jsme přivítali na Mendelce tým kolegů ze slovenské neziskové organizace Indícia Zuzanu Švecovou (vysokoškolskou pedagožku PF UMB Banská Bystrica), Barboru Drinkovou (učitelku 1.stupně ZŠ a průvodkyni slovenským televizním vysíláním pro školy - RTVS ) a Tibora Hujdiče (propagátora čtení dětí a dětem na Slovensku) Kolegové se přijeli k nám do školy inspirovat, jak rozvíjíme u žáků čtenářské dovednosti, zajímalo je, co se našim učitelům ve výuce osvědčilo a jak se odvíjelo porozumění, jak podporovat u dětí zájem o knihy, radost ze čtení a taky rozvoj kritického myšlení při práci s texty v různých oborech. Získané inspirace z naší praxe a i z praxe dalších škol chtějí kolegové na Slovensku využít pro inovace ve výuce slovenského jazyka. Návštěvu provázelo vedení školy a členky školního čtenářského týmu Kateřina Morcinková, Jelena Sznapková, Ingrid Petriková, Pavla Trojáková, Beáta Pukowiecová, Šárka Hanusková, Lenka Juščíková, Renáta Niemczyková, které také otevřely své hodiny zaměřené na rozvoj čtenářství. Po hodině vedly společně učitelky rozhovor o lekci a nad pracemi žáků. Kolegové ze Slovenska mohli naslouchat, jak o čtenářských lekcích přemýšlíme, jak je plánujeme a vyhodnocujeme, zároveň svými hloubavými otázkami přispívali k inspirativnímu dialogu o čtení a psaní ve škole. Odpoledne jsme společně sdíleli, kudy vedla a vede naše cesta rozvojem čtenářství a užili si jedinečný zážitek při poslechu četby z dětské knihy, kterým nás obohatil  Tibor „Mrkvička“ Hujdič. Co kolegové ze Slovenska na Mendelce oceňovali? Kulturu, která ve škole umožňuje spolupráci a společné učení učitelů, způsoby, jak pokročile učitelé na Mendelce přemýšlejí a hovoří o učení dětí, jak a k čemu konkrétnímu si vzájemně podávají zpětnou vazbu při rozboru lekce. Oceňovali profesionalitu, s jakou děláme svou učitelskou práci. :-)

Aktuální fotky

Školní aktuality

Povinnost nosit roušky

Povinnost nosit roušky

Vážení rodiče,s účinností od 10.9. 2020 vyhlašuje ministerstvo zdravotnictví povinnost nosit roušky ve společnýchprostorách škol a školských zařízení…

Více
Proč v září neznámkujeme?

Proč v září neznámkujeme?

Milí rodiče, v měsíci září nebudeme známkovat. Rádi bychom ve všech ročnících a předmětech nejprve zjistili, co se děti naučily během distanční výuky…

Více
Vítejte ve škole, naši malí Mendeláčci!

Vítejte ve škole, naši malí Mendeláčci!

  1. září jsme na Mendelce přivítali naše nové kamarády, děti prvních tříd. Slavnostního zahájení školního roku v nové školní čítárně se zúčastnili…

Více
Právě začínáme!

Právě začínáme!

Tak to jsme my - tým Mendelky, učitelé, vychovatelé, asistenti pedagogů ve školním roce 2020/21. Těšíme na společnou práci, učení a naše žáky. Tak…

Více
Nová ředitelka školy

Nová ředitelka školy

1. 8. 2020 se na základě jmenování Radou města Karviné stává novou ředitelkou ZŠ a MŠ Mendelova Mgr. Leona Mechúrová.  Od roku 1989 do letošního roku…

Více
Zmrzlíkova čítárna

Zmrzlíkova čítárna

V pondělí 29. 6. 2020 se zaměstnanci ZŠ Mendelova setkali se svým ředitelem Bohumilem Zmrzlíkem, aby mu poděkovali za skvělou spolupráci, za vlídné a…

Více

Děkujeme našim partnerům