Inspekce z prosince 2004

6.8.2011 17:22

Personální podmínky a průběh a výsledky vzdělávání ve sledované výuce byly hodnoceny celkově jako vynikající. Materiálně technické podmínky vzdělávání byly hodnoceny jako velmi dobré.

Ze závěrů inspekční zprávy:

Všichni vyučující se v rámci svých možností podílejí na realizaci školního programu "Kvalita, zdraví, přitažlivost", který škola uskutečňuje již od roku 2001. Atmosféru školy rovněž příznivě ovlivňuje realizace programu Začít spolu i společná školení pro všechny zaměstnance. To se pozitivně projevilo na průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy.

Materiální podmínky školy umožňují realizaci vzdělávacího programu.

Ve výuce značně převažovala pozitiva. Žáci byli aktivně zapojováni do vyučovacího procesu. Vyučující účelně zavádějí nové vyučovací metody a formy práce do výuky. Tím je zajištěna vysoká efektivita vyučování. Výchovně vzdělávací činnost školy je založena zejména na uplatnění inovačních prvků. Pozitivem jsou vstřícné interpersonální vztahy.

Chcete-li se seznámit s celou inspekční zprávou, čtěte přílohu.

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies