Řády

Školní řád ZŠ Mendelova

Školní řád ZŠ Mendelova

Život školy upravuje její Školní řád. Jeho znění bylo přijato žákovským parlamentem, školskou radou a pedagogickou radou školy.

Více
Žákovský školní řád

Žákovský školní řád

Žákovský školní řád vychází ze Školního řádu ZŠ Mendelova. Žáci jeho podpisem potvrzují, že mu rozumějí a že se chtějí v souladu s ním chovat.

Více
Pravidla spolupráce s rodiči

Pravidla spolupráce s rodiči

Podpisem tohoto dokumentu rodiče našich žáků (př. jejich jiní zákonní zástupci) uzavírají se školou dohodu o spolupráci.

Více
Organizační řád

Organizační řád

Organizační řád školy určuje pravomoci a povinnosti jednotlivých zaměstnanců školy.

Více

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies