Vize Základní školy Mendelova

Naším cílem je stát se učící se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance.

Co to znamená?

Chceme být školou,

která systematicky kultivuje individuální životní kompetence každého jednotlivého žáka i každého pedagoga  a zaměstnance naší školy a efektivně je propojuje při jejich společné činnosti (= kvalita),

která vytváří podmínky pro rozvoj všech složek zdraví každého žáka i zaměstnance školy i pro zdravý vztah školy k jejímu okolí a ke světu (= zdraví),

která je pro žáky smysluplná, a proto je baví a nenudí, která rodičům garantuje dobrou výchovu a vzdělání jejich dětí a zaměstnancům umožňuje jejich seberealizaci a stálý rozvoj (= přitažlivost).

Důraz při tom klademe na proces učení se žáků,

aby si co nejlépe rozvíjeli své kompetence a aby byli připraveni se i dále vzdělávat a těšili se na to.

Přitom se však učí i pedagogové a zaměstnanci školy (a vlastně celé společenství naší školy)

nejen prostřednictvím promyšleného systému vzdělávání a sebevzdělávání, ale i kontinuálním zlepšováním své činnosti na základě vzájemného sdílení nápadů a zkušeností s pedagogy spřátelených škol i uvnitř školy a na základě stále probíhající společné autoevaluace všech aktivit, které na škole probíhají.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies