Rozhodnutí o přijetí

2.5.2024 10:02 / Leona Mechúrová

Přijatí prvňáčci pro šk.rok 2024/25

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, p. o. 47 uchazečů s tímto registračním číslem:

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies