Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2022/2023

17.6.2022 14:46 / Daniela Poddaná

 

Č. j. ZMŠMe/1135/2022

 

                         Stanovení úplaty za zájmové vzděláváníve školní družině

                                            pro šk. rok 2022/2023

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině  pro školní rok 2022/2023

na 130,- Kč na jednoho žáka.

 

V Karviné dne 7. 6. 2022

 

                  Mgr. Leona Mechúrová

         ředitelka ZŠ a MŠ školy Mendelova