Stanovení výše úplaty ve ŠD

24.8.2022 08:39 / Daniela Poddaná

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro šk. rok 2022/2023

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji  výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině  pro školní rok 2022/2023 na 130,- Kč na jednoho žáka.

 

V Karviné dne 7.6. 2022 

Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka ZŠ a MŠ školy Mendelova

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies