Zápisy do 1.ročníku 2022/2023

23.3.2022 12:41 / Leona Mechúrová

Zápis do 1.ročníku se uskuteční 5.dubna od 14h - 18h 

Vážení rodiče, milé děti, 

srdečně vás zveme k zápisu do 1.ročníku, který se uskuteční v naší škole v úterý 5.dubna 2022 od 14h - 18h.

Co vzít s sebou? 

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte 

V dalších dnech do konce týdne můžete dítě do školy zapsat od 7.30h - 16.00h osobně po dohodě se zástupkyní ředitelky Mgr. Radanou Klapkovou, tel.774 557 391

 

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.