Zápisy do 1.ročníku 2023/24

7.3.2023 13:15 / Leona Mechúrová

Vážení rodiče, milé děti, 

srdečně vás zveme k zápisu do 1.ročníku, který se uskuteční v naší škole v úterý 4.dubna 2023 od 14h - 18h.

Vážení rodiče, milé děti, 

srdečně vás zveme k zápisu do 1.ročníku, který se uskuteční v naší škole v úterý 4.dubna 2023 od 14h - 18h.

Co vzít s sebou? 

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte 

V dalších dnech do konce týdne můžete dítě do školy zapsat od 7.30h - 16.00h osobně po dohodě se zástupkyní ředitelky Mgr. Radanou Klapkovou, tel.774 557 391

 

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies