Nákup pomůcek do INF

25.7.2022 11:09 / Leona Mechúrová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy díky Národnímu plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na digitalizaci, a to na dva účely: nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků a na prevenci digitální propasti

Naše škola obdržela 126 400Kč na nákup pomůcek na rozvoj informačního myšlení, digitálních kompetencí pro děti v mateřských školách. Z poskytnutých prostředků škola zakoupí notebooky, tablety a robotické hračky. 

Pro rozvoj informačního myšlení a digitálních kompetencí v základní škole máme k dispozici částku 319 000Kč, z prostředků zakoupíme Ipady pro žáky, sadu čidel Vernier pro badatelskou výuku ve fyzice a přírodopisu, robotické sady BBC mikro: Bit kit Internet věcí IOT pro výuku programování v informatice na 2.stupni. 

Dalších 88 000Kč škola investuje do nákupu digitálních zařízení, která umožní škole realizovat zápůjčku vybraným žákům dle potřeby a vlastního uvážení.