ZÁPISY DĚTÍ DO ŠD 2022/2023

1.9.2022 18:43 / Barbara Wojkowská

Poplatek za školní družinu ve šk. roce 2022/2023 činí měsíčně 130,- Kč (v ceně je zahrnut i pitný režim)

 

1. Poplatek za ŠD na září + říjen činí 260,- Kč, je nutné uhradit v hotovosti, při zápisu dítěte do školní družiny.

 

2. Dítě lze přihlásit do ŠD:

v pondělí 29. 8. 2022 - od 8h - 17h     

v úterý 30. 8. 2022 - od 8h - 17h  

 

3. Družina musí být zaplacena na další měsíce:

  • listopad - leden = 390,- Kč platba do 31. 10. 2022
  • únor - červen = 650,- Kč  platba do 31. 01. 2023

4. Doplatek za ŠD proveďte v uvedených termínech nebo můžete platbu provést ihned na celý školní rok (1040,- Kč) na účet školy: 172 159 3349/0800.

Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte (dostanete při zápisu ve ŠD).

Do poznámek uveďte vždy jméno dítěte a třídu. 

 

Pokud nebude poplatek za školní družinu v termínu uhrazen, bude moci na základě této skutečnosti ředitelka školy (dle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání) rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.