ŠVP Učící se škola

Náš ŠVP

Náš ŠVP

Podle našeho školního vzdělávacího programu " Učící se škola" jsme začali vyučovat v 1. a 6. ročníku od 1. září 2007. Celý proces výměny vzdělávacího…

Více
Charakteristika školy

Charakteristika školy

Základní škola, Mendelova je umístěna uprostřed sídliště Karviná – Hranice, postaveného v 60. a 70. letech 20. století.  Její poloha je velmi…

Více
Charakteristika ŠVP

Charakteristika ŠVP

Při tvorbě tohoto našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který jsme…

Více
Školní učební plán

Školní učební plán

Ve školním učebním plánu je vyřešena hodinová dotace jednotlivých vyučovaných předmětů na 1. a na 2. stupni. Upřesňujeme tu rovněž nabídku…

Více
Osnovy - český jazyk

Osnovy - český jazyk

Vdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace umožňuje významnou měrou plnit hlavní cíle vzdělávání žáků na naší škole. Bez kompetencí všestranné,…

Více
Osnovy - Matematika

Osnovy - Matematika

Předmět Matematika patří k základním předmětům našeho školního vzdělávacího programu. V Matematice se především klade důraz na porozumění základním…

Více
Osnovy - Člověk a jeho svět

Osnovy - Člověk a jeho svět

Oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí školního vzdělávacího programu, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního…

Více
Osnovy - Člověk a společnost

Osnovy - Člověk a společnost

Vzdělávací oblast Člověk a společnost zařazená do vzdělávacího programu naší školy na 2. stupni navazuje na společensky zaměřené části vzdělávací…

Více
Osnovy - Člověk a příroda

Osnovy - Člověk a příroda

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zařazená do vzdělávacího programu naší školy na 2. stupni navazuje na přírodovědně zaměřené části vzdělávací…

Více
Osnovy - Umění a kultura

Osnovy - Umění a kultura

Tato vzdělávací oblast umožňuje žákům na naší škole získat základy uměleckého osvojování si světa. V tomto procesu dochází k rozvoji specifického…

Více

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies