Zábavné zápisy do 1.tříd 2024/25

4.4.2024 09:51 / Leona Mechúrová

Vážení rodiče, milé děti, 

srdečně vás zveme k zápisu do 1. ročníku. 

Vážení rodiče, milé děti, 

srdečně vás zveme k zápisu do 1. ročníku. , který se uskuteční v naší škole ve středu 3. dubna 2024 od 14:30 do 17:30 hodin.

Co vzít s sebou? 

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte 

 

V dalších dnech do konce týdne (do 5. 4. 2024) můžete dítě do školy zapsat od 7:00 do 15:30 hodin v kanceláři školy nebo po dohodě se zástupkyní ředitelky Mgr. Radanou Klapkovou, tel.: 774 557 391.

 

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat
o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat
o přijetí
 k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies