Podatelna

Podatelna školy

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

a) Adresa podatelny:                         Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná-Hranice

b) Elektronická adresa:                    karvina@mendelova.cz

c) Identifikátor datové schránky:    x86rahg

d) Další možnosti elektronické komunikace:e-mailové schránky školy  https://www.mendelova.cz/

e) Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:

      Škola přijímá všechny níže uvedené formáty elektronických příloh datových zpráv. Pro zasílání elektronických dokumentů doporučujeme přednostně využívat formáty:

  • statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty ve formátu PDF/A,
  • statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF,
  • dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF,
  • zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM,
  • databáze ve formátu XML a DTD.

        Technické parametry: ve velikosti do 5 MB (dokument vč. příloh)

f) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě:

       CD, DVD, USB FLASH 

g) Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy:

Datové zprávy, které jsou neúplné, neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebudou podatelnou zpracovány. Pokud lze určit odesílatele takové datové zprávy, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění.

V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není předána podatelně ani nijak dále zpracovávána a je trvale odstraněna. Odesílateli v tomto případě není odeslána potvrzující datová zpráva o přijetí podání.

h) Postup v případě zjištění vad u přijatého dokumentu v analogové podobě:

Pokud lze určit odesílatele neúplného nebo nečitelného dokumentu, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se vady dokumentu odstranit nebo nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies